The Sign of British Paints
  ประวัติ

        บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด (British Paints Limited) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสีทาอาคาร เครื่องหมายการค้า “PAMMASTIC” “EXTRAPAM” และ“PAMLITE” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตสีระดับโลกจากประเทศอังกฤษ นำไปสู่ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่ช่วยปกป้องรักษาสภาพอาคาร จากมลภาวะต่าง ๆ และยังสรรค์สร้างสีสันให้เกิดความงดงาม แก่อาคาร ที่พักอาศัย ทำให้บ้านของคุณสวยงาม น่าอยู่ตราบนานเท่านาน

        ปัจจุบัน บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสีน้ำอะครีลิค สีน้ำมัน และสีงานไม้ ให้กับกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และงานโครงการหลายๆโครงการ ด้วยการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เมื่อได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา

        บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด มีนโยบายหลักที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


  พันธกิจ

-  เป็น 1 ใน 3 ผู้นำในตลาดสีทาอาคาร
-  มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ
-  มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล
-  มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกส่วนของการดำเนินงาน
-  มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มลูกค้า


 
2010 British Paints Limited. All Rights Reserved