The Sign of British Paints
                  สีสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศที่หลากหลายให้กับห้องต่างๆ ภายในบ้าน และสียังสามารถบอกได้ถึงบุคลิก นิสัยของคนที่มีความเกี่ยวข้องกับสีนั้นๆ หากบุคคลที่มีความชอบในสีใดมาก ก็มักจะมีบุคลิกใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสีนั้นๆ ด้วย
   เป็นสีแห่งความสดใส ร่าเริง สนุกสนาน มี
อารมณ์ขันเป็นสีที่แสดงถึงความใฝ่รู้และสติ
ปัญญาพลังของสีเหลืองช่วยปรับสมดุลของ
ระบบทางเดินอาหาร ทำให้ระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นสีเหลืองยังสามารถ
ใช้เยียวยาอาการท้อแท้ หดหู่ และหมดกำลัง
ใจได้เป็นอย่างดี
   เป็นสีแห่งความสร้างสรรค์ อบอุ่น มีสติปัญญา
และเป็นสีที่แสดงถึงความทะเยอทะยานที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยพลัง พลังของสีส้ม คลายอาการ
หอบหืด และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอีกทั้ง
ยังช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า และเรียกพลัง
ความกระตือรือร้นในชีวิตให้กลับคืนมา
   เป็นสีที่กระตุ้นระบบประสาทได้เป็นอย่างดี
ให้ความรู้สึกเร้าใจ ตื่นเต้น ท้าทาย มุ่งมั่น มี
ชีวิตชีวา เพิ่มพลังความมั่นใจ และกล้าแสดง
ออก พลังของสีแดงมีอิทธิพลต่อการสร้าง
เม็ดเลือดแดง เพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกาย
และเพิ่มพลังการไหลเวียนของระบบเลือด
   เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็น เป็นอิสระ
ปลอดโปร่ง สบาย พลังของสีฟ้า รักษาอาการ
โรคปอด และอาการเจ็บคอ ลดอัตราการเผา
ผลาญพลังงาน อีกทั้งยังช่วยลด ความกระวน
กระวายใจ และทำให้ชีพจรเป็นปกติ
   เป็นสีที่ให้ความรู้สึก สุขุม เยือกเย็น หนักแน่น
พลังของสีน้ำเงิน ช่วยให้นอนหลับสนิท คลาย
เครียด ลดความดันโลหิต และปรับระบบหายใจ
ให้สมดุล
   เป็นสีแห่งความสงบ และความมั่นคง เป็นสีที่
เหมาะกับการชำระล้าง ดังนั้นจึงนิยมใช้สีเงินใน
การกำจัด หรือทำลายโรค รวมทั้งปัญหาต่างๆ
พลังของสีเงิน ช่วยรักษาโรคมะเร็งต่างๆ ที่เกี่ยว
กับเนื้อเยื่อ และระบบเลือด
   เป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความรัก แต่ก็เป็นสีที่
ให้พลัง และความอบอุ่นใจ ช่วยทำให้ความรู้สึก
อ่อนโยนลง เป็นสีที่โรแมนติก พลังของสีชมพู
ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนออกมา
ทำให้การเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจช้าลง ความ
เครียด และความก้าวร้าวจึงน้อยลงด้วย
   เป็นสีแห่งผู้รู้ ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ
และความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ช่วยให้เกิดความ
รู้สึกผ่อนคลาย และสร้างความสงบในจิตใจได้
เป็นอย่างดี พลังของสีม่วง ช่วยปรับสมดุลใน
ร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ ใช้บำบัดโรคไต
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคผิวหนังบางชนิด
และช่วยให้สมองสงบ ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ
   แสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด เป็นสีที่เต็มไป
ด้วยความสว่าง แต่ไม่มีสีสัน พลังของสีขาว
ทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด
สงบนิ่ง ผ่อนคลาย สร้างความสมดุลในจิตใจ แต่
ในขณะเดียวกันก็ทำให้รู้สึกสดใสขึ้นได้ด้วย
   เป็นตัวแทนของผืนโลก และเป็นสีที่เชื่อมต่อ
ให้คนรู้สึกถึงผืนดิน เป็นสีแห่งฤดูใบไม้ร่วง สีแห่ง
วงจรธรรมชาติ ทำให้รู้สึกว่าได้รับการปกป้อง
และอบอุ่น พลังของสีน้ำตาล ให้ความรู้สึกถึง
ความซื่อสัตย์ เอาจริงเอาจัง มั่นคง และพึ่งพา
อาศัยไว้วางใจ
   เป็นสีแห่งธรรมชาติ ให้ความรู้สึกร่มรื่น สบายตา
ผ่อนคลาย ปลอดภัย พลังของสีเขียว ทำให้
ประสาทตาผ่อนคลาย ลดความเครียด และลด
ความดันโลหิต รวมทั้งสามารถรักษา อาการของ
คนเป็นโรคหัวใจได้ด้วย
   เป็นสีแห่งความลึกลับ ซ่อนเร้น เป็นสีที่นิ่ง
หนักแน่น มีพลังในตัวเอง น่าเกรงขาม เข้าถึง
ยาก พลังของสีดำ ส่งผลให้อารมณ์สงบ สุขุม
และให้พลังแห่งความอดทนเป็นเลิศ
 
2010 British Paints Limited. All Rights Reserved